Sälja sin bostad

När man ska sälja sin bostad så är det naturligtvis så att prisbilden spelar in i beslutet. Om det är i ett sånt läge att villapriser har varit nedåtgående under ett tag eller om vi befinner oss i en lågkonjunktur och folk inte är så köpstarka. I ett sådant läge kan det kanske vara en fördel att avvakta med att sälja. Å andra sidan kanske man är i ett sånt läge att man vill köpa en ny bostad och således så kanske även denna kan tänkas ligga ute till ett lägre pris än den annars skulle gjort om det inte varit lågkonjunktur.

Det gäller att väga för- och nackdelar. I slutändan bottnar det oftast i två faktorer; ekonomi och i vilket skede av livet detta sker. Till exempel kan man ju vara i det läget att man fått tillök i familjen och behöver en större bostad. Eller man kanske måste flytta till en mindre bostad för att ekonomin inte tillåter den nuvarande. Som sagt, väga för- och nackdelar för att komma till konklusion för vad som är bäst att göra.

Prisstatistiken för försäljning av villor I Härnösand har under en längre tid varit uppåtgående. Mellan 2004 och 2010 har snittpriset ökat från 1,18 miljoner kronor till 1,65 miljoner kronor. Priserna verkar nu ha stabiliserats något men pekar fortfarande svagt uppåt (Källa: Mäklarstatistik.se).